Gerekli Evraklar


1- Çalıştığınız şirketin antetli kağıdına tam olarak görevinizi, seyahat tarihlerini, seyahat amacını belirten, kaşeli ve ıslak imzalı dilekçe.
2- Şirketin faaliyet belgesi.(Son 2 Ay içinde alınmış ve orjinal)
3- İmza sirküsü.
4- Vergi Levhası.(2017 tarihli)
5- Ticaret Sicil Gazetesi.
6- SGK İşe giriş bildirgesi.
7- Son 3 Aylık maaş bordrosu.(kaşeli imzalı)
8- Barkotlu 4A Hizmet dökümü.(E devletten çıktı alınabilir)
9- Şahsi banka hesap özeti.(bankadan son 3 aya yönelik alınmış olmalı, ıslak imzalı ve kaşeli olmalı, imzalayan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi, hesapta son tutar olarak en az 6-7 bin TL civarı gösterilmesi önerilir)
10- Var ise şayet,üzerinize kayıtlı tapu ve araç ruhsat fotokopisi.
11- 2 adet mutlaka yeni çekilmiş biometrik fotoğraf.(daha önceki vizelerde ve pasaportta kullanılmamış olmalı)
12- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği. (e devletten çıktı alınabilir)
13- İkametgah. (İspanya ve Yunanistan için geçerlidir.E devletten alınabilir)
14- En az 6 ay geçerli pasaport.
15- Kimlik fotokopisi.
16- İkamet adresi,tel,mail.(küçük bir kağıda not olarak yazılıp pasaport arasına bırakılabilir)
17- Varsa otel uçak rezervasyon çıktınız.
Çalışan Ticari Evrak Listesi
1-Çalıştığınız şirketin antetli kağıdına tam olarak görevinizi, seyahat tarihlerini, seyahat amacını
belirten, kaşeli ve ıslak imzalı dilekçe. (örneği ektedir)
2-Şirketin faaliyet belgesi.(Son 2 Ay içinde alınmış)
3-İmza sirküsü.
4-Vergi Levhası.(2017 tarihli)
5-Ticaret Sicil Gazetesi.
6-SGK İşe giriş bildirgesi.
7-Son 3 Aylık maaş bordrosu.(kaşeli imzalı)
8-Barkotlu 4A Hizmet dökümü.(E devletten çıktı alınabilir)
9-Şirket banka dökümü.( bankadan son 3 aya yönelik alınmış olmalı, ıslak imzalı ve kaşeli olmalı, imzalayan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi, hesapta son tutar olarak en az 6-7 bin TL civarı gösterilmesi önerilir.)
10-Var ise şayet,üzerinize kayıtlı tapu ve araç ruhsat fotokopisi
2 adet mutlaka yeni çekilmiş biometrik fotoğraf.(daha önceki vizelerde ve pasaportta kullanılmamış olmalı)
11-Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği.(e devletten çıktı alınabilir)
12-İkametgah.(İspanya ve Yunanistan için geçerlidir.E devletten alınabilir)
13-En az 6 ay geçerli pasaport.
14-Ticari görüşme yapılacak şirketten veya gidilecek fuardan davetiye.
15-Kimlik fotokopisi.


AMERİKA BİLGİ FORMU

ÇALIŞAN - dilekçe örneği için tıklayınız.

ÇALIŞAN TİCARİ - dilekçe örneği için tıklayınız.

1- Sahibi olduğunuz şirketin antetli kağıdına seyahat tarihlerini ve seyahat amacını belirten kaşeli imzalı dilekçe.
2- Şirketin Faaliyet Belgesi.(Son iki ay alınmış olmalı ve orijinal)
3- Vergi Levhası.(2017 tarihli)
4- İmza sirküleri.
5- Ticaret Sicil Gazetesi
6- Şahsi banka hesap dökümü.(ıslak imzalı ve kaşeli olmalı.imzalayan banka görevlisinin imza sirküsü eklenmeli)
7- Şirket hesap dökümü.(tercihen)
8- Var ise şayet,üzerinize kayıtlı tapu ve araç ruhsat fotokopisi.
9- T.C. Kimlik Fotokopisi.
10- 2 Adet Fotoğraf.(son 1 ayda yeni çekilmiş olmalı)
11- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği.(e devletteb detaylı alınabilir)
12- Pasaport.(en az 6 ay geçerli olmalı)
13- Ticari ziyaretse şayet davetiye veya fuar belgesi.
14- İkametgah belgesi.(İspanya ve Yunanistan için geçerlidir)


İŞVEREN TİCARİ - dilekçe örneği için tıklayınız.

İŞVEREN TURİSTİK - dilekçe örneği için tıklayınız.

1- Emekli maaşı aldığınız banka / kurumdan maaş dökümü.
2- Varsa şahsi banka hesap dökümü.(son 3 aya yönelik bankadan alınmış olmalı, ıslak imzalı ve kaşeli olmalı, imzalayan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi,son tutarda en az 5 bin TL olması önerilir)
3- Üzerinize kayıtlı var ise tapu veya araç ruhsatı fotokopileri.
4- T.C. kimlik fotokopisi.
5- Pasaport. (En az 6 ay geçerlilik ve varsa eski pasaportlarınız)
6- 2 Fotoğraf.
7- Emeklilik kart fotokopiniz.
EMEKLİ - dilekçe örneği için tıklayınız.

Öğrenciden alınacak evraklar : 1-Öğrenci belgesi (yeni tarihli,ıslak imzalı ve okuldan kaşeli)
2-18 yaşından küçük ise anne ve babadan ayrı ayrı noterden muvaffakatname
3-Seyahat masraflarını anne veya babadan kim karşılıyorsa,masrafların karşılanacağına dair ıslak imzalı taahhüt dilekçesi.
4-Üzerinize kayıtlı varsa tapu ve araç ruhsat fotokopisi
5-T.C. kimlik fotokopisi
6-2 adet yeni çekilmiş fotoğraf(beyaz fona)
7-Varsa eski pasaportlar
8-En az 6 ay geçerli pasaport
9-Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği(e devletten çıktı alınabilir)
Anne veya Babadan alınacak evraklar :
1-Çalıştığı şirketin antetli kağıdına görevini ve konumunu belirtir yazı.(kaşeli ve imzalı)
2-Faaliyet belgesi (Son 2 ay alınmış olmalı ve orijinal)
3-Vergi levhası (2017)
4-İmza sirküsü
5-Ticaret sicil gazetesi
6-SGK İşe giriş bildirgesi
7-Son 3 aylık maaş bordrosu (kaşeli ve imzalı)
8-Barkotlu 4A Hizmet dökümü (e devletten çıktı alınabilir)
9-Şahsi banka hesap dökümü (Son 3 aylık,ıslak imzalı ve kaşeli,imzalayan banka görevlisinin 10-imza sirküsü,son tutarda en az 6-7 bin TL bakiye olmalı)
11-İmzasını belgeler evrak (ehliyet veya pasaport fotoğrafı)
ÖĞRENCİ - dilekçe örneği için tıklayınız.

ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
Öğrenciden alınacak evraklar :
1-Öğrenci belgesi (yeni tarihli,ıslak imzalı ve okuldan kaşeli)
2-18 yaşından küçük ise anne ve babadan ayrı ayrı noterden muvaffakatname
3-Seyahat masraflarını anne veya babadan kim karşılıyorsa,masrafların karşılanacağına dair ıslak imzalı taahhüt dilekçesi.
4-Üzerinize kayıtlı varsa tapu ve araç ruhsat fotokopisi
5-T.C. kimlik fotokopisi
6-2 adet yeni çekilmiş fotoğraf(beyaz fona)
7-Varsa eski pasaportlar
8-En az 6 ay geçerli pasaport
9-Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (e devletten alınabilir)
Anne veya Babadan alınacak evraklar :
1-Çalıştığı şirketin antetli kağıdına görevini ve konumunu belirtir yazı.(kaşeli ve imzalı)
2-Görev kimlik kartı fotokopisi
3-SGK İşe giriş bildirgesi
4-Son 3 aylık maaş bordrosu (kaşeli ve imzalı)
5-Barkotlu 4a Hizmet dökümü (e devletten alınabilir)
6-Şahsi banka hesap dökümü (Son 3 aylık,ıslak imzalı ve kaşeli,imzalayan banka görevlisinin 7-imza sirküsü,son tutarda en az 6-7 bin TL bakiye olmalı)
8-Varsa eğer üzerine kayıtlı tapu ve araç ruhsat fotokopisi
9-İmzasını belgeler evrak (ehliyet veya pasaport fotoğrafı)
ÖĞRENCİ - dilekçe örneği için tıklayınız.

ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
Öğrenciden alınacak evraklar :
1-Öğrenci belgesi (yeni tarihli,ıslak imzalı ve okuldan kaşeli)
2-18 yaşından küçük ise anne ve babadan ayrı ayrı noterden muvaffakatname
3-Seyahat masraflarını anne veya babadan kim karşılıyorsa,masrafların karşılanacağına dair ıslak imzalı taahhüt dilekçesi.
4-Üzerinize kayıtlı varsa tapu ve araç ruhsat fotokopisi
5-T.C. kimlik fotokopisi
6-2 adet yeni çekilmiş fotoğraf(beyaz fona)
7-Varsa eski pasaportlar
8-En az 6 ay geçerli pasaport
9-Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği
Anne veya Babadan alınacak evraklar :
1-Emekli maaşı aldığınız bankadan hesap hareketlerini gösterir ekstre. (Kaşeli,imzalı,imza sirkülü,son 3 aya yönelik,son bakiyede en az 5 bin TL olmalı)
2-Varsa şahsi banka hesap dökümünüz. (Son 3 aylık,kaşeli imzalı)
3-Varsa adınıza tapu ve araç ruhsat fotokopileri
4-T.C.Kimlik fotokopisi
5-Ehliyet veya pasaportunuzun ilk sayfa fotokopisi
ÖĞRENCİ - dilekçe örneği için tıklayınız.

ÖĞRENCİLER İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ
Öğrenciden alınacak evraklar :
1-Öğrenci belgesi (yeni tarihli,ıslak imzalı ve okuldan kaşeli)
2-18 yaşından küçük ise anne ve babadan ayrı ayrı noterden muvaffakatname
3-Seyahat masraflarını anne veya babadan kim karşılıyorsa,masrafların karşılanacağına dair ıslak imzalı taahhüt dilekçesi. (şirket antetli kağıdına ıslak imzalı ve kaşeli)
4-Üzerinize kayıtlı varsa tapu ve araç ruhsat fotokopisi
5-T.C. kimlik fotokopisi
2 adet yeni çekilmiş fotoğraf(beyaz fona)
6-Varsa eski pasaportlar
7-En az 6 ay geçerli pasaport
8-Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (e devletten alınabilir)
Anne veya Babadan alınacak evraklar :
1-Faaliyet belgesi (Son 2 ay alınmış olmalı ve orijinal)
2-Vergi levhası (2017)
3-İmza sirküsü
4-Ticaret sicil gazetesi
5-Şahsi banka hesap dökümü (Son 3 aylık,ıslak imzalı ve kaşeli,imzalayan banka görevlisinin imza sirküsü,son tutarda en az 6-7 bin TL bakiye olmalı)
6-Var ise tapu ve araç ruhsat fotokopisi
7-T.C.Kimlik fotokopisi
ÖĞRENCİ - dilekçe örneği için tıklayınız.

1-Eşinden seyahat sırasında masraflarını karşılayacağına dair taahhüt dilekçesi.
2-SGK Hizmet dökümü.(4A)
3-İki fotoğraf.
4-En az 6 ay geçerli pasaport.
5-Varsa adına kayıtlı tapu ve araç ruhsat fotokopisi.
6-Varsa şahsi banka hesap dökümü.
7-Evlilik cüzdan fotokopisi.
8-Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği.
Eşinden :
1-Banka hesap dökümü.(Son 3 aylık,ıslak imza kaşeli,imza sirkülü,en az 5 bin TL olmalı)
2-SGK işe giriş bildirgesi.
3-Son 3 aylık maaş bordrosu.(ıslak imza kaşeli)
4-4A Hizmet Dökümü.
5-Faaliyet Belgesi.(yeni tarihli ve orijinal)
6-Vergi levhası.
7-İmza sirküsü.
8-Ticaret sicil gazetesi.
9-İmzasını belgeler evrak.(ehliyet veya pasaport ilk sayfa fotokopisi)
EV HANIMI - dilekçe örneği için tıklayınız.

1- Bağlı bulunduğunuz kurumdan seyahat tarihinizi ve izinli olduğunuzu belirtir kaşeli imzalı dilekçe.
2- Son 3 aylık maaş bordrosu.
3- Memuriyete ait kimlik kartı fotokopisi.
4- Şahsi banka hesap dökümü.(Son 3 aylık,ıslak imza kaşeli ve imza sirkülü bakiyeli)
5- Üzerinize var ise kayıtlı tapu ve ruhsat fotokopileri.
6- Kimlik fotokopisi.
7- 2 Adet beyaz fonlu biometrik fotoğraf.
8- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği.
9- En az 6 ay geçerli pasaport.