Romanya Evrakları

Çalışan Evrakları

1- Çalıştığınız şirketin antetli kağıdına tam olarak görevinizi, seyahat tarihlerini, seyahat amacını belirten, kaşeli ve ıslak imzalı dilekçe.

2- Şirketin faaliyet belgesi.(Son 2 Ay içinde alınmış ve orjinal)

3- İmza sirküsü.

4- Vergi Levhası.(2019 tarihli)

5- Ticaret Sicil Gazetesi.

6- SGK İşe giriş bildirgesi.

7- Son 3 Aylık maaş bordrosu.(kaşeli imzalı)

8- Barkotlu 4A Hizmet dökümü.(E devletten çıktı alınabilir)

9- Şahsi banka hesap özeti.(bankadan son 3 aya yönelik alınmış olmalı, ıslak imzalı ve kaşeli olmalı, imzalayan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi, hesapta son tutar olarak en az 8-9 bin TL civarı gösterilmesi önerilir)

10- Var ise şayet,üzerinize kayıtlı tapu ve araç ruhsat fotokopisi.

11- 2 adet mutlaka yeni çekilmiş biometrik fotoğraf.(daha önceki vizelerde ve pasaportta kullanılmamış olmalı. 3,5 x 4,5 ölçüsünde olmalı.)

12- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği. (Nüfus aile seçeneği ile e-devletten alınabilir.)

13- İkametgah. (İspanya ve Yunanistan için geçerlidir.E devletten alınabilir)

14- En az 6 ay geçerli pasaport.

15- Kimlik fotokopisi.

16- İkamet adresi,tel,mail.(küçük bir kağıda not olarak yazılıp pasaport arasına bırakılabilir)

17- Varsa otel uçak rezervasyon çıktınız.

Çalışan Ticari Evrak Listesi

1- Çalıştığınız şirketin antetli kağıdına tam olarak görevinizi, seyahat tarihlerini, seyahat amacını belirten, kaşeli ve ıslak imzalı dilekçe. (örneği ektedir)

2- Şirketin faaliyet belgesi.(Son 2 Ay içinde alınmış ve orjinal)

3- İmza sirküsü.

4- Vergi Levhası.(2019 tarihli)

5- Ticaret Sicil Gazetesi.

6- SGK İşe giriş bildirgesi.

7- Son 3 Aylık maaş bordrosu.(kaşeli imzalı)

8- Barkotlu 4A Hizmet dökümü.(E devletten çıktı alınabilir)

9- Şirket banka dökümü.( bankadan son 3 aya yönelik alınmış olmalı, ıslak imzalı ve kaşeli olmalı, imzalayan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi, hesapta son tutar olarak en az 8-9 bin TL civarı gösterilmesi önerilir.)

10- Var ise şayet,üzerinize kayıtlı tapu ve araç ruhsat fotokopisi

11- 2 adet mutlaka yeni çekilmiş biometrik fotoğraf.(daha önceki vizelerde ve pasaportta kullanılmamış olmalı. 3,5 x 4,5 ölçüsünde olmalı.)

12- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği. (Nüfus aile seçeneği ile e-devletten alınabilir.)

13- İkametgah.(İspanya ve Yunanistan için geçerlidir.E devletten alınabilir)

14- En az 6 ay geçerli pasaport.

15- Ticari görüşme yapılacak şirketten veya gidilecek fuardan davetiye.

16- Kimlik fotokopisi.Çalışan dilekçe örneği için tıklayınız.

Çalışan ticari dilekçe örneği için tıklayınız.

THY çalışanları dilekçe örneği için tıklayınız.

İşveren Evrakları

1- Sahibi olduğunuz şirketin antetli kağıdına seyahat tarihlerini ve seyahat amacını belirten kaşeli imzalı dilekçe.

2- Şirketin Faaliyet Belgesi.(Son iki ay alınmış olmalı ve orijinal)

3- Vergi Levhası.(2019 tarihli)

4- İmza sirküleri.

5- Ticaret Sicil Gazetesi

6- Şahsi banka hesap dökümü.(ıslak imzalı ve kaşeli olmalı.imzalayan banka görevlisinin imza sirküsü eklenmeli)

7- Şirket hesap dökümü.(tercihen)

8- Var ise şayet,üzerinize kayıtlı tapu ve araç ruhsat fotokopisi.

9- T.C. Kimlik Fotokopisi.

10- 2 Adet Fotoğraf.(son 1 ayda yeni çekilmiş olmalı. 3,5 x 4,5 ölçüsünde olmalı.)

11- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği. (Nüfus aile seçeneği ile e-devletten alınabilir.)

12- Pasaport.(en az 6 ay geçerli olmalı)

13- Ticari ziyaretse şayet davetiye veya fuar belgesi.

14- İkametgah belgesi.(İspanya ve Yunanistan için geçerlidir)İşveren ticari dilekçe örneği için tıklayınız. (For employer visa petition, please click.)

İşveren turistik dilekçe örneği için tıklayınız.

Emekli Evrakları

1- Emekli maaşı aldığınız banka / kurumdan maaş dökümü.

2- Varsa şahsi banka hesap dökümü.(son 3 aya yönelik bankadan alınmış olmalı, ıslak imzalı ve kaşeli olmalı, imzalayan banka yetkilisinin imza sirküleri fotokopisi,son tutarda en az 8-9 bin TL olması önerilir)

3- Üzerinize kayıtlı var ise tapu veya araç ruhsatı fotokopileri.

4- T.C. kimlik fotokopisi.

5- Pasaport. (En az 6 ay geçerlilik ve varsa eski pasaportlarınız)

6- 2 Fotoğraf. (3,5 x 4,5 ölçüsünde olmalı.)

7- Emeklilik kart fotokopiniz.İşveren ticari dilekçe örneği için tıklayınız.

Ev Hanımı Evrakları

1- Eşinden seyahat sırasında masraflarını karşılayacağına dair taahhüt dilekçesi.

2- SGK Hizmet dökümü.(4A)

3- 2 fotoğraf. (3,5 x 4,5 ölçüsünde olmalı.)

4- En az 6 ay geçerli pasaport.

5- Varsa adına kayıtlı tapu ve araç ruhsat fotokopisi.

6- Varsa şahsi banka hesap dökümü.

7- Evlilik cüzdan fotokopisi.

8- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği. (Nüfus aile seçeneği ile e-devletten alınabilir.)

Eşinden

1- Banka hesap dökümü.(Son 3 aylık,ıslak imza kaşeli,imza sirkülü,en az 8-9 bin TL olmalı)

2- SGK işe giriş bildirgesi.

3- Son 3 aylık maaş bordrosu.(ıslak imza kaşeli)

4- 4A Hizmet Dökümü.

5- Faaliyet Belgesi.(yeni tarihli ve orijinal)

6- Vergi levhası.

7- İmza sirküsü.

8- Ticaret sicil gazetesi.

9- İmzasını belgeler evrak.(ehliyet veya pasaport ilk sayfa fotokopisi)İşveren ticari dilekçe örneği için tıklayınız.

THY çalışanları dilekçe örneği için tıklayınız.

Memur Evrakları

1- Bağlı bulunduğunuz kurumdan seyahat tarihinizi ve izinli olduğunuzu belirtir kaşeli imzalı dilekçe.

2- Son 3 aylık maaş bordrosu.

3- Memuriyete ait kimlik kartı fotokopisi.

4- Şahsi banka hesap dökümü.(Son 3 aylık,ıslak imza kaşeli ve imza sirkülü bakiyeli)

5- Üzerinize var ise kayıtlı tapu ve ruhsat fotokopileri.

6- Kimlik fotokopisi.

7- 2 Adet beyaz fonlu biometrik fotoğraf. (3,5 x 4,5 ölçüsünde olmalı.)

8- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği. (Nüfus aile seçeneği ile e-devletten alınabilir.)

9- En az 6 ay geçerli pasaport.

THY çalışanları dilekçe örneği için tıklayınız.

Öğrenciden Alınacak Evraklar

1- Öğrenci belgesi (yeni tarihli,ıslak imzalı ve okuldan kaşeli)

2- 18 yaşından küçük ise anne ve babadan ayrı ayrı noterden muvaffakatname

3- Seyahat masraflarını anne veya babadan kim karşılıyorsa,masrafların karşılanacağına dair ıslak imzalı taahhüt dilekçesi.

4- Üzerinize kayıtlı varsa tapu ve araç ruhsat fotokopisi

5- T.C. kimlik fotokopisi

6- 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf(Beyaz fona. 3,5 x 4,5 ölçüsünde olmalı.)

7- Varsa eski pasaportlar

8- En az 6 ay geçerli pasaport

9- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus aile seçeneği ile e-devletten alınabilir.)

Anne veya Babadan Alınacak Evraklar

1- Çalıştığı şirketin antetli kağıdına görevini ve konumunu belirtir yazı.(kaşeli ve imzalı)

2- Faaliyet belgesi (Son 2 ay alınmış olmalı ve orijinal)

3- Vergi levhası (2019)

4- İmza sirküsü

5- Ticaret sicil gazetesi

6- SGK İşe giriş bildirgesi

7- Son 3 aylık maaş bordrosu (kaşeli ve imzalı)

8- Barkotlu 4A Hizmet dökümü (e devletten çıktı alınabilir)

9- Şahsi banka hesap dökümü (Son 3 aylık,ıslak imzalı ve kaşeli,imzalayan banka görevlisinin

10- imza sirküsü,son tutarda en az 8-9 bin TL bakiye olmalı)

11- İmzasını belgeler evrak (ehliyet veya pasaport fotoğrafı)İşveren ticari dilekçe örneği için tıklayınız.

THY çalışanları dilekçe örneği için tıklayınız.

Öğrenciden Alınacak Evraklar

1- Öğrenci belgesi (yeni tarihli,ıslak imzalı ve okuldan kaşeli)

2- 18 yaşından küçük ise anne ve babadan ayrı ayrı noterden muvaffakatname

3- Seyahat masraflarını anne veya babadan kim karşılıyorsa,masrafların karşılanacağına dair ıslak imzalı taahhüt dilekçesi.

4- Üzerinize kayıtlı varsa tapu ve araç ruhsat fotokopisi

5- T.C. kimlik fotokopisi

6- 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf(Beyaz fona. 3,5 x 4,5 ölçüsünde olmalı.)

7- Varsa eski pasaportlar

8- En az 6 ay geçerli pasaport

9- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus aile seçeneği ile e-devletten alınabilir.)

Anne veya Babadan Alınacak Evraklar

1- Çalıştığı şirketin antetli kağıdına görevini ve konumunu belirtir yazı.(kaşeli ve imzalı)

2- Görev kimlik kartı fotokopisi

3- SGK İşe giriş bildirgesi

4- Son 3 aylık maaş bordrosu (kaşeli ve imzalı)

5- Barkotlu 4a Hizmet dökümü (e devletten alınabilir)

6- Şahsi banka hesap dökümü (Son 3 aylık,ıslak imzalı ve kaşeli,imzalayan banka görevlisinin

7- İmza sirküsü,son tutarda en az 8-9 bin TL bakiye olmalı)

8- Varsa eğer üzerine kayıtlı tapu ve araç ruhsat fotokopisi

9- İmzasını belgeler evrak (ehliyet veya pasaport fotoğrafı)İşveren ticari dilekçe örneği için tıklayınız.

THY çalışanları dilekçe örneği için tıklayınız.

Öğrenciden Alınacak Evraklar

1- Öğrenci belgesi (yeni tarihli,ıslak imzalı ve okuldan kaşeli)

2- 18 yaşından küçük ise anne ve babadan ayrı ayrı noterden muvaffakatname

3- Seyahat masraflarını anne veya babadan kim karşılıyorsa,masrafların karşılanacağına dair ıslak imzalı taahhüt dilekçesi.

4- Üzerinize kayıtlı varsa tapu ve araç ruhsat fotokopisi

5- T.C. kimlik fotokopisi

6- 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf(Beyaz fona. 3,5 x 4,5 ölçüsünde olmalı.)

7- Varsa eski pasaportlar

8- En az 6 ay geçerli pasaport

9- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus aile seçeneği ile e-devletten alınabilir.)

Anne veya Babadan Alınacak Evraklar

1- Emekli maaşı aldığınız bankadan hesap hareketlerini gösterir ekstre. (Kaşeli,imzalı,imza sirkülü,son 3 aya yönelik,son bakiyede en az 8-9 bin TL olmalı)

2- Varsa şahsi banka hesap dökümünüz. (Son 3 aylık,kaşeli imzalı)

3- Varsa adınıza tapu ve araç ruhsat fotokopileri

4- T.C.Kimlik fotokopisi

5- Ehliyet veya pasaportunuzun ilk sayfa fotokopisiİşveren ticari dilekçe örneği için tıklayınız.

THY çalışanları dilekçe örneği için tıklayınız.

Öğrenciden Alınacak Evraklar

1- Öğrenci belgesi (yeni tarihli,ıslak imzalı ve okuldan kaşeli)

2- 18 yaşından küçük ise anne ve babadan ayrı ayrı noterden muvaffakatname

3- Seyahat masraflarını anne veya babadan kim karşılıyorsa,masrafların karşılanacağına dair ıslak imzalı taahhüt dilekçesi. (şirket antetli kağıdına ıslak imzalı ve kaşeli)

4- Üzerinize kayıtlı varsa tapu ve araç ruhsat fotokopisi

5- T.C. kimlik fotokopisi

6- 2 adet yeni çekilmiş fotoğraf(Beyaz fona. 3,5 x 4,5 ölçüsünde olmalı.)

7- Varsa eski pasaportlar

8- En az 6 ay geçerli pasaport

9- Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Nüfus aile seçeneği ile e-devletten alınabilir.)

Anne veya Babadan Alınacak Evraklar

1- Faaliyet belgesi (Son 2 ay alınmış olmalı ve orijinal)

2- Vergi levhası (2019)

3- İmza sirküsü

4- Ticaret sicil gazetesi

5- Şahsi banka hesap dökümü (Son 3 aylık,ıslak imzalı ve kaşeli,imzalayan banka görevlisinin imza sirküsü,son tutarda en az 8-9 bin TL bakiye olmalı)

6- Var ise tapu ve araç ruhsat fotokopisi

7- T.C.Kimlik fotokopisiİşveren ticari dilekçe örneği için tıklayınız.

THY çalışanları dilekçe örneği için tıklayınız.KVKK Açık Rıza Beyanı

(6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince bu metnin imzalanması zorunludur.Kişisel verilerinizi koruma amaçlıdır ve sizin menfaatinizi kapsar.Lütfen ilgili metni mail olarak ofisimizden isteyiniz.)

Yorum bırakın